Centrul de ajutor şi frăţească sfătuire

În cadrul parohiei noastre există un centru de ajutor şi sfătuire frăţească la care persoanele în dificultate pot apela programându-se in prealabil la un colocviu unde in baza dificultăţii situaţiei (se cer dovezi clare a situatiei, nu doar descrierea verbală care poate fi şi falsă în scopul obţinerii de profit, în detrimentul persoanelor care întradevăr au probleme)  şi în baza fondurilor disponibile se va proceda la acoperirea parţială a unor cheltuieli.