FERICIRILE MAMEI ŞI TATĂLUI

 

     FERICIRILE MAMEI

 Fericită este mama
   care ştie să surâdă chiar când totul în jur e trist.
Fericită este mama
   care ştie să vorbească chiar feţelor întunecate.
Fericită este mama
   care nu arată copiilor calea uşoară, ci pe cea dreaptă.
Fericită este mama
   care ştie să certe copiii fără să urle.
Fericită este mama
   care ştie să iubească cu dreaptă măsură.
Fericită este mama
   care găseşte timp să mănânce cu fiii şi cu tata.
Fericită este mama
   care nu încetează niciodată să fie mamă.
Fericită este mama
care ştie să se roage; de Bunul Dumnezeu fi-va
ajutată, de fiii săi, în veci… neuitată.

 

              FERICIT ESTE TATÃL…
 
      Fericit este tatăl care chiamă la viaţă
şi ştie să-şi dea viaţa pentru copii.
      Fericit este tatăl care nu se teme
să fie tandru şi afectuos cu fiii sãi.
      Fericit este tatăl care ştie să se joace cu fiii
şi “să-şi piardă timpul” cu ei.
      Fericit este tatăl pentru care fiii sunt
mai mult decât orice pasiune şi partidă de fotbal.
      Fericit este tatăl care ştie să asculte
şi să dialogheze şi când este obosit.
      Fericit este tatăl care dă siguranţã
prin prezenţa sa şi prin dragostea sa.
      Fericit este tatăl care ştie să se roage cu fiii
şi să-şi confrunte viaţa cu Evanghelia.
      Fericit este tatăl convins că un surâs,
este mai de valoare decât un reproş,
o glumă mai mult decât critica,
o îmbrăţişare mai mult decât o predică.
      Fericit este tatăl care creşte împreună cu fiii
şi-i ajută să devină ei înşişi.
      Fericit este tatăl care înţelege şi iartă
greşelile fiilor şi le recunoaşte pe ale sale.
      Fericit este tatăl care nu-şi umple fiii de cadouri,
ci îi educă cu seriozitate la solidarietate.
      Fericit este tatăl care nu se consideră perfect
şi ştie să glumească pe seama propriilor limite.
      Fericit este tatăl care călătoreşte cu fiii săi
către orizonturi nelimitate deschise…
omului,
lumii,
veşniciei.