FERICIRILE MIRILOR (Meditaţie)

                FERICIRILE MIRILOR

 

                          Fericiţi voi, mirii

care ştiţi să fiţi săraci cu duhul,

că fericirea voastră nu depinde de contul în bancă,

nici de maşina luxoasă sau de casa frumoasă.

 

                      Fericiţi voi, mirii

care înfruntaţi cu curaj necazurilor şi încercările vieţii

şi nu pierdeţi nădejdea niciodată, pentrucă Domnul

pururea-şi va aminti de voi.

 

                      Fericiţi voi, mirii blânzi,

care ştiţi să vă ascultaţi şi să vă iertaţi unul pe altul,

care acceptaţi, cu răbdare. ce-i divers la celălalt,

care nu criticaţi pe alţii pe motivul certitudinilor voastre.

 

                      Fericiţi voi, mirii

care avei foame şi sete de dreptate,

care ţineţi uşile inimii larg deschise mãruntelor probleme

ale vecinilor de casă şi marilor probleme ale lumii.

 

                      Fericiţi voi, mirii milostivi

care vedeţi rănile şi greutăţile fraţilor şi vă opriţi

pentru a le vindeca plătind din propriul buzunar,

care ştiţi să deschideţi uşa şi să aşterneţi masa

şi prietenilor şi săracilor.

 

                      Fericiţi voi, mirii curaţi la inimă

care vă dăruiţi fără secrete trup şi suflet unul altuia.

care în fiecare zi vă spuneţi totul,cu sinceritate

care primiţi viaţa ca dar al iubirii lui Dumnezeu.

 

                      Fericiţi voi, mirii făcători de pace

în familie şi în lume care găsiţi dialogul în orice conflict,

care nu rezolvaţi problemele cu forţa,care educaţi copiii

fără a face zid în jurul lor.

 

                      Fericiţi voi, mirii care reuşiţi să faceţi

cel puţin o parte din ce ne învaţă Evanghelia; şi dacã

se va întâmpla ca cineva să vă numească fixaţi sau slabi

pentru aceasta…, cu adevărat, Dumnezeu este mulţumit de voi.

                     Biserica Ortodoxã Românã “Sf. Parascheva”

via Cottolengo, 26 Torino. Tel 011/5215865 cell. 349/3574468

                                    E mail: prvasilescu@gmail.com