SFATURI ÎNŢELEPTE

SFATURI…

 Cei care muncesc o viaţă
Şi comori mereu adună,
Ca să lase după moarte,
La copii, o viaţă bună,
Din copiii lor fac trântori
Care-şi vor muncii doar dinţii
Să mănânce toatã viaţa,
Ceea ce au strâns părinţii.
 

După cum copiii, tot auzind cuvântul mamei lor
şi gângurind după el învaţă să vorbească limba ei,
asemenea şi noi dacă vom asculta Cuvântul lui Dumnezeu,
învăţăm să vorbim, să lucrăm şi să voim ceea ce voieşte El,
adică mântuirea sufletelor noastre.

 Cunoşti vremea după vânt,
iar pe copil după cuvânt.

Cine nu se roagă
nu are nici o putere
în lupta de zi cu zi.

Este ca un ostaş fără armă,
ca o pasăre fără aripi,
ca o trestie care se pleacă
încotro bate vântul.

Cel care nu se roagă
are sufletul mort, e
ca un peşte pe uscat,
ca un om fără de aer.
Iar cel care se roagă,

vorbeşte cu Dumnezeu.